středa 25. ledna 2017

Tanec v dokumentárním divadle: Obyčejní lidé

foto: Jakub Hrab
     Divadlo Archa je tanci otevřené. Pro taneční komunitu je téměř        prestižní scénou, vždyť jeho jeviště hostilo mnoho výjimečných tanečních představení domácích i zahraničních souborů a nemálo tanečních projektů vzniklo přímo pod hlavičkou jeho produkce. Tanec do Divadla Archa prostě patří a Divadlo Archa to ví a nebojí se tohoto svého aspektu využít.

         První letošní tzv. domácí premiéra této „scény pro současné umění“ spojuje formu inscenačních principů dokumentárního divadla s obsahem využívajícím možnosti tance jako nejstarší sociální interakce stejně jako uměleckého projevu.

úterý 17. ledna 2017

Psáno NAROZLOUČENOU

Foto: Vojtěch Brtnický
 Není úplně radostné psát o posledním rozloučenou s tanečním souborem, který považujete za fenomén tuzemské taneční scény a máte k němu vztah definovatelný jako takřka osobní. Proto máte ale potřebu, něco o tom napsat.

V prvé řadě musím konstatovat, že jsem od počátku brala NANOHACH spíše jako uskupení tvůrčích osobností fungující na základě společných zájmů a vizí. V mých očích to byla především produkční jednotka, která zaštiťovala společnou činnost svých členů, ať už se jednalo o tvůrčí, interpretační či popularizační aktivitu.

pátek 9. prosince 2016

Projevy improvizací aneb o představení SatSang v Altě

foto: Linda Průšová
Prosinec by měl být v prvních třech týdnech spíše časem rozjímání nežli bujaré zábavy. Návštěva divadla se sice řadí mezi „zábavu“, nicméně není zábava jako zábava. Zvlášť když je obloha našedlá, fouká a tma je většinovou součástí dne.

pátek 2. prosince 2016

Stopy a návraty Wima Vandekeybuse

foto: Danny Willems  (Ultima Vez 2016)
Stalo se již téměř tradicí, že Divadlo Archa pravidelně jako hosta zařazuje do svého programu vlámský taneční soubor Ultima Vez vedený choreografem a režisérem Wimem Vandekeybusem. Tuzemské publikum si už zvyklo, že se nové tituly střídají s revivaly úspěšných Vandekeybusových děl v novém obsazení. Nejenže to přináší možnost vidět „legendární“ choreografie tzv. naživo, ale navíc potvrzuje skutečnost, že nepochybná (a přísně střežená) kvalita je časuvzdorná. Má co nabídnout v každé době a v každé společenské situaci, i když možná jinak, než se očekává a předpokládá.

Premiéra DOT504: You are not the one, who shall live long

foto: Mike Rafail (DOT504 2016)
Jen o den dřív, než začala série „ultimáckých“ představení v Arše, se konala premiéra nové inscenace v produkci souboru DOT504. Tvůrčí tým RootlessRoot Company (tandem Jozef Fruček a Linda Kapetanea) patří mezi téměř kmenové autory skupiny. Od jejich první spolupráce se těleso začalo profilovat jako fyzické taneční divadlo nezastírající vliv choreografického stylu Wima Vandekeybuse, v jehož souboru oba tanečníci působili.